slottsb1

Marknadsföring av nya bostäder

Marknadsföring av Riksbyggens nya bostadsprojekt Brf Slottsberget. Profilering, budskap, illustrationer, fotografering, projekledning. Event, säljbroschyrer, webb, DR-utskick, annonsering.

tribotec1

Modernisering av företagsprofil

Helhetstänk kring Tribotecs marknadsföring. Modernisering av den grafiska profilen samt utveckling av textbudskap, innehåll och mediaval. Konceptverket tog fram webbsida, utställningsmaterial, digitala nyhetsbrev, broschyrer och reportage till tidningsartiklar.

magup1

Lansering för Bofastening

Marknadsföring av Magup, ett nytt upphängningssystem i butik.

pir1

Profilering av ny butik

Grafisk profil för inredningsbutiken Pir 58. Logotype, DR-utskick, webb. Struktur, copy, webbdesign, fotografering, programmering.

vagverket1

Trycksaker för Vägverket

Presentationsmaterial för Vägverket. Framtagning av broschyrer, utställningar, förpackning. Layout, copy, projektledning och fotografering.